שמיני עצרת 2020. Prayer for Shmini Atseret (שמיני עצרת), by Rabbi Moritz Mayer (1866) • the Open Siddur Project

הבינה לעתים כתב שהרעיון מובא 'בספרים' ומונה את הספר הנ"ל - מעניין מה המקור הראשון לזה על פי הנ"ל חשבתי לומר שלכן תיקנו הקדמונים לשמוח ביום זה בשמחת התורה, לפי שלימוד התורה יש בה מעין עולם הבא להבדיל ממצוות מעשיות שניתנה לעולם העשייה, וכמו שמצינו שאף שלמתים חפשי ואין להם קיום המצוות אבל יש הענין של צדיקים בעוה"ב שזוכים ללמוד בישיבה של מעלה כמו שמצינו בחז"ל על יהודה שמרע"ה התפלל עליו שמע ה' קול יהודה וכו' ומצאתי לה סימוכין בדברי חז"ל שאמרו במב' סוכה ובמד"ר על הקרבנות של שמיני עצרת במשל למלך שאמר לאוהבו עשה לי סעודה קטנה וכו' שמרמזת לאהבה של הקב"ה לכנסת ישראל לעתיד לבא, שכביכול ישתשע עם ישראל ומטייל עמם בגן עדן ביום טוב ראשון בחו"ל, קוראים "כל הבכור" או "עשר תעשר" ומפטירים בברכת שלמה
In 1856, after a five year stint as a rabbi in Charleston, South Carolina, he returned in poor health to New York where he contributed frequently to the Jewish press, and translated various German works into English: Rabbi Samuel Adler's catechism, Abraham Geiger's lectures on Jewish history, and Ludwig Philipson's pamphlet, Haben die Juden Jesum Gekreuzigt? יש גם מבחר פיוטים הנאמרים במשך ואחרי ההקפות לשמחת תורה, וכן יש רשויות מיוחדות לחתן התורה וחתן בראשית Shgiyot mi yavin, Ministarot Nakeni שְׁגִיאוֹת מִי־יָבִין; מִנִּסְתָּרוֹת נַקֵּנִי "Who can know all one's flaws? Our project supports open, non-proprietary, and future-proof document standards

שמיני עצרת ושמחת תורה

ב חל באותו יום גם חג , וזהו השם הפופולרי והמוכר יותר ליום זה, אולם אין מדובר באותו החג; שמיני עצרת הוא חג , ואילו שמחת תורה נקבע רק בימי ה.

של שמיני עצרת על שם העתיד לבא
חכמינו מסבירים: "כדי להראות שהתורה חביבה עלינו כמו מתנה חדשה ולא כמו ציווי שאבד עליו הכלח
שמיני עצרת — Викисловарь
במוסף של שמיני עצרת, אומרים
Public holidays 2020 in Israel
שמות ותקופת החג דברי הימים ב', ז, ח-ט ויקרא כ"ג, ל"ו, ל"ט 2
Simchat Torah is a component of the Biblical Jewish holiday of Shemini Atzeret "Eighth Day of Assembly" , which follows immediately after the festival of Sukkot in the month of Tishrei mid-September to early October on the Gregorian calendar יום זה נקרא "שמיני עצרת", על שם התכנסותו של העם בבית המקדש
התלמידים ידעו שאין שמחה אמיתית אלא עם התורה וביארו ה: "ורוצה לומר דבברכת המזון והתפילה מזכירין שמיני עצרת ולא סוכות"

שמיני עצרת ושמחת תורה

שמחת תורה כ"ג תשרי ערבית תפילת ערבית כמו בערב הקודם הקפות - שבע הקפות סביב הבימה כל הקהל שר ורוקד עם כל ספרי התורה המוצאים מארון הקודש.

שמיני עצרת ושמחת תורה, מה זה??
פירוש אחר, אף הוא משל , הוא "שאין שם חג סוכות עליו"
שמיני עצרת — Викисловарь
למעשה, בגמרא כתוב שאם הרומאים היו יודעים כמה תועלת הם בעצמם היו יכולים להפיק מבית המקדש, הם לעולם לא היו מחריבים אותו! It is celebrated on the 22nd day of the Hebrew month of Tishrei first month of calendar
שמיני עצרת ושמחת תורה
He was 45 years old
If you'd like to directly support his work, please consider donating via his ב גם נשים יכולות לומר עם או בלי לולב כי אלו תפילות וזעקות ותחנונים להשם יתברך… ולאחר מכן חובטים את הערבות כמנהג נביאים 5 פעמים להמתיק מנצפך אותיות ועוד כמה סודות המובאים בכתבים ליודעי חן, בסוד מנצפך צופים אמרום
ואולי לשם כך באה תפילתנו המיוחדת לירידת הגשמים דווקא עכשיו תפילת מוסף תפילת מוסף של שמיני עצרת כוללת כבר את "משיב הרוח ומוריד הגשם" הכהנים לא עולם לדוכן בגלל שתיית יין בתום תפילת מוסף עורכים "החתנים" סעודת מצוה

Shmini Atzeret 2020

באו אריסיו וכבדו אותו, באו בני ביתו וכבדו אותו.

16
Prayer for Shmini Atseret (שמיני עצרת), by Rabbi Moritz Mayer (1866) • the Open Siddur Project
מפטיר - העולה למפטיר קורא מחומש במדבר כ"ט, ל"ה-ל', א כמו בשמיני עצרת ה
שמיני עצרת ושמחת תורה
אין היראה מלפני השם יתברך שלמה אלא אם יש עמה גם יראה
Prayer for Shmini Atseret (שמיני עצרת), by Rabbi Moritz Mayer (1866) • the Open Siddur Project
ניתן להבין זאת מדברי שלמה המלך, שהקים את בית המקדש וביקש מא-לוהים להתייחס גם לתפילת הנכרי: "וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל