גוש חלקה לפי כתובת. איתור גוש חלקה

על גבי המפה, ניתן לראות בנוסף לגוש חלקה גם שכבות המראות נתונים כמו , מוסדות חינוך, אטרקציות, אנטנות סלולריות פעילות, תחנות אוטובוס, אזורים סטטיסטיים ועוד גוש חלקה הוא דרך החלוקה של מפת ישראל הכוללת, תוך התבססות על שיטות מיפוי מימי המנדט הבריטי
בחלק מהמקרים ניתן לראות חדרי מגורים הרשומים בטאבו בתור חללים מסוג אחר, כגון מחסן, חריגות בנייה שלא רשומות בטאבו ועוד הגוש הוא היחידה הגדולה יותר מבין שניהם

איתור גוש חלקה

גם מ רמ"י ניתן להפיק פלט מחשב הכולל מידע על נכסי מגורים המנוהלים על ידי הרשות, אותם ניתן לאתר על פי.

8
איתור גוש חלקה
במרבית המקרים, איתור גוש חלקה מתבצע לקראת עסקת נדל"ן פוטנציאלית, כאשר יש צורך לברר את הנתון המדויק ולאתר מידע על סטטוס הנכס והסביבה שלו
איתור גוש חלקה
המידע על העסקאות מוצג באתר כפי שהוא דווח לצורך שומת מס בבסיס הנתונים הממוכן המצוי בידי המנהל
איתור גוש חלקה
בכל גוש מספר בניינים סמוכים היכולים להוות מקטע בתים מתוך רחוב או צד שלם של רחוב
גוש מחולק לחלקות, כאשר חלקה ממנת בניין ספציפי בתוך הגוש בנוסף, הגוש והחלקה מאפשרים לנו לבדוק מהן העסקאות הקודמות שבוצעו בנכס במשך השנים ומה היה סכום העסקה
הזנת הכתובת באתר המפות הממשלתי או אתר מרכז המיפוי תפיק את מספר הגוש והחלקה הרלוונטיים, יחד עם שכבות נוספות של מידע בעזרת שיטה זו מבוצע תהליך המדידה והמיפוי של הגושים, החלקות והגבולות שלהם

איתור גוש חלקה

לכן, לפני רכישת דירה, בשלב איתור גוש חלקה ובדיקת סטטוס הנכס, יש לבדוק את מצבו הקנייני ברשויות המרשם ומצבו התכנוני אצל גורמי התכנון והבנייה.

איתור גוש חלקה
כ-95% משטח המדינה עברו תהליך של הסדר קרקעות, שהוא תהליך הרישום של הקרקע
איתור גוש חלקה
תת חלקה היא יחידה קטנה יותר המייצגת נכסים כמו דירה
איתור גוש חלקה
בעזרת איתור גוש חלקה ניתן לקבל נתונים כגון פרטים על בעלות הדירה, זכויות מכירה, הערות, שעבודים, , גבולות הקרקע הרשומים של הנכס, האם קיימים שעבודים ומשכנתאות, האם ישנן בעיות רישום, חריגות בנייה, היעדר טופס 4, בנייה עתידית בסביבת הנכס ותשתיות כמו קווי חשמל ואנטנות סלולריות קיימות או עתידיות