מודול העברית. מודול האלסטיות

Goodier Theory of Elasticity, 3rd edition, International Student Edition, McGraw-Hill 1970
, Elastic and inelastic stress analysis, Prentice-Hall, 1991,• P, Strength of Materials, 3rd edition, Krieger Publishing Company, 1976 McGraw-Hill Encyclopedia of Engineering, Sybil P

îéãò àéùé ìúìîéãéí

.

25
מודול האלסטיות
מודול האלסטיות
מודול האלסטיות

îéãò àéùé ìúìîéãéí

.

îéãò àéùé ìúìîéãéí
îéãò àéùé ìúìîéãéí
מודול האלסטיות

מודול האלסטיות

.

8
מודול האלסטיות
מודול האלסטיות
îéãò àéùé ìúìîéãéí