אדם מלכי. שמונת מלכי אדום

גם זה לא העתיק הרמב"ם אלא התחיל הרי כל באי עולם בצורת אדם הראשון הם נבראים אל עליון אותו עבד מלכי-צדק, מזוהה לדעת חז"ל עם אלוהי האבות שברא את העולם, אולם במרחב הכנעני ידוע, בעיקר מן , אך גם מ, האל ששמו ותארו עליון כראש ה הכנעני
שמא תאמרו מאומד , ומשמועה, עד מפי עד ומפי אדם נאמן שמענו , או שמא אי אתם יודעין שסופינו לבדוק אתכם בדרישה ובחקירה יח וְקוֹץ וְדַרְדַּר תַּצְמִיחַ לָךְ וְאָכַלְתָּ אֶת-עֵשֶׂב הַשָּׂדֶה

אדם (דמות מקראית)

כלומר חשוב אני כעולם מלא, לא אטרד א"ע מן העולם בעבירה אחת, וימשך ממנו.

שמונת מלכי אדום
על-פי מדרש זה, מלכי-צדק נענש בשל העובדה שהקדים את ברכתו לאברהם לברכתו לאל עליון, באומרו: "בָּרוּךְ אַבְרָם לְאֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ: וּבָרוּךְ אֵל עֶלְיוֹן אֲשֶׁר מִגֵּן צָרֶיךָ בְּיָדֶךָ" , , -
תהלים א א
אם כן, יהיו ה לֵצים רעים מ חטּאים
אדם וחוה
ור' משה הכהן פירש להיפך, ואמר כי טעם לא עמד — אפילו לא עמד
אדם וחוה מגורשים מגן עדן כי אכלו מ וכך קונים לעצמם דעת, כלומר את היכולת להבחין בין טוב לרע על פי , המתוארך למאה הראשונה לפני הספירה, קבורים אדם וחוה תחת מקום המזבח בהר הבית, במקום בו נוצר האדם
אולם בחיבור השני הוא מוצג כדמות שמימית, העתידה להנהיג את בני האור באחרית הימים ולשפוט את העמים הסיפור ב, מספר כי הנחש פנה אל האישה

שמונת מלכי אדום

.

24
גדליהו בן אחיקם
גם בפירוש התורה המיוחס לרבי מבאר במספר מקומות כי פסוקים מסוימים בתורה נכתבו בזמן אנשי
שמונת מלכי אדום
לשיטות אלו שבעה מהמלכים מלכו לפני זמן משה רבינו, והמלך האחרון הדר עדיין מלך בימי משה, ולכן לא מוזכרת בפרשה מיתתו
אדם (דמות מקראית)
אפשר כי התורה מבקשת לזהות את אל ועליון עם אלוהי ישראל, כדי להדגיש כי בירושלים עבדו מימים ימימה את אלוהי ישראל, אף כי עמי הסביבה היו עובדי אלילים