اخبار 24. اخبار نت 24

اعتراض حق طبیعی و قابل پذیرش در جمهوری اسلامی است ساعت 24 - اقتصاد ونزوئلا با تورم چندهزاردرصدی دست و پنجه نرم می کند و شهروندان این کشور به زحمت شکم خود را سیر می کنند و میلیونها ونزوئلایی از این کشور قفرار کرده اند و کشور در معرض جنگ داخلی است و اگر روس ها وچینی ها نباشند دولت مادورو سقوط می کند
این است که ایرانیان از ونزوئلایی شدن هراس دارند

اخبار نت 24

حالا فریال مستوفی عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید اگر دولت سیزدهم در برجام شکست بخورد احتمال ونزوئلایی شدن ایران افزایش می یابد.

ساعت24
پارسیک
پارسیک

اخبار نت 24

.

پارسیک
پارسیک
اخبار سیاسی

ساعت24

.

9
اخبار نت 24
پارسیک
ساعت24