ראש חודש ניסן 2021. ראש חודש

מברייתא זו ניתן ללמוד שבראש חודש לא עשו מלאכה, אך אין זה אומר שראש חודש הוא חמור ממועדים אחרים אלא שהוא כמו חול המועד שאינו בין הימים הקרואים "יום טוב" על פי אותה דעה, ניסן הוא גם חודש ה: "בניסן נגאלו ממצרים , בניסן עתידין ליגאל"
יש האומרים את הפרק "" במסגרת התפילה של היום: בקצת קהילות הספרדים כגון ו ועוד אומרים אותו לפני של ראש חודש, ובהרבה קהילות אשכנזיים, אומרים אותו במקום או בנוסף ל ערב ראש חודש ערך מורחב — יש הנוהגים לצום בכל ראש חודש, ולעשות מעין "" ומכאן כינוי ה - "יום כיפור קטן"

ראש חודש

ה נקראת מספר , , - ב הפטירו ב, , - , והטעם העיקרי לקריאתה הוא שבסופה מוזכרים הן שבת והן ראש חודש.

ראש חודש
בקצת קהילות אשכנז, אומרים בברכות קריאת שמע בשבת ראש חודש; ב, אומרים פיוט יוצר בין קדיש לברכו
ראש חודש
במקור אמורים לצום בראש חודש עצמו אולם מפאת העובדה שזהו יום שמחה, הנהיג רבי , ורבו של להתענות בערב ראש חודש
ראש חודש
על פי המסופר בספר ניתן ללמוד כי בזמן המקרא צוין ראש החודש בשני ימים בפעמים מסוימות
בראש חודש הלבנה בהוולדה והיא עתידה לגדול במהלך החודש בחצרו של שאול המלך היו המסובים בסעודת ראש החודש יושבים במקומות קבועים
בתקופת ה וה ראש החודש היה , שהרי 4 קרואים, כמו ב היא אחד מהסממנים העתיקים של ראש חודש, מה גם שהיו מקריבים בבית המקדש מוסף המיוחד ליום זה על פי אחת הדעות בתלמוד דברי במסכת ראש השנה בחודש ניסן

ניסן

יש שסברו שמספיק לבצע שינוי ספונטני מיום חול רגיל.

5
Rosh Chodesh Nisan 2021
על סדר הנוהג כיום, יכול לחול רק בימים ראשון, שלישי, חמישי ושבת
Rosh Chodesh Nisan 2021
גם אלו שנהגו שנהג לבקר אצל הנביא היו הולכים אליו ביום החודש
ראש חודש
במקרא מכונה חודש ניסן בשם "החודש הראשון" וכן "ראש חדשים", ב מיוחד שנאמר ל זמן קצר לפני , ציווי שכלל גם את מצוות : "החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה" שמות י"ב, ב' טעם נוסף נתן לכך רבי "וידענו כי מצוות רבות הן בתורה , והנה ראוי חודש זה להיות תחלת חשבון ישראל"
It is marked by the birth of a new moon מה נראה שראש חודש היה נחשב ממלאכה, על פי , , : "מָתַי יַעֲבֹר הַחֹדֶשׁ וְנַשְׁבִּירָה שֶּׁבֶר, וְהַשַּׁבָּת, וְנִפְתְּחָה-בָּר? בנוסף נאמר על חודש זה ש"לא חמה קשה ולא צינה קשה" ולכן יצאו בני ישראל ממצרים בחודש זה

Rosh Chodesh Nisan 2021

שם זה מופיע גם ב " בחודש הראשון הוא חדש ניסן.

ראש חודש
Start of month of Nisan on the Hebrew calendar
Rosh Chodesh Nisan 2021
ראש חודש, מתוך ספר הטקסים היהודים ב: Juedisches Ceremoniel , מהדורה שנייה משנת 1724 הלכות ראש חודש מתבטאות בעיקר בשינויים בתפילה: ב וב מוסיפים את תפילת , ובמהלך מוסיפים ו
Rosh Chodesh Nisan 2022
נִיסָן transliterated Nisan or Nissan is the 1st month of the Hebrew year, has 30 days, and corresponds to March or April on the Gregorian calendar