אל אדון על כל המעשים. El Adon

בהשקפתנו ההלכתית יש רק מקור אחד למושגי הבעלות: משיכה, הגבהה, מסירה, חליפין ועוד כמה פעולות דומות, הן מדרכי הקניינים ובבחינת סמלים של קניינים פעולת האל בעולם עדיין אינה מוצגת
תיאור גדלותו של האל גדלותו של האל ניכרת מתוך התמונה המרכזית שבפיוט, תמונה המופיעה בבית השני בדמיון זה טמונה מידת הימור

אדון על כל / רחל ארז

המוטיב המנחה- לייט מוטיב הוא מוטיב האור: בזמן הבריאה נאמר: "קרא לשמש ויזרח אור" בהמשך בולט מוטיב האור בתיאור המאורות: "מלאים זיו מפיקים נוגה, נאה זיום" כמו כן, קיימת הערכה לגבי מעשי הקב"ה "טובים המאורות שברא אלוקינו" יש לציין, שבתחילת ברכת "יוצר אור" מופיע מוטיב האור: "יוצר אור מאיר לעולם כולו וליושביו".

9
קל אדון על כל המעשים
כאשר ברא הקב"ה את החיות והעופות, נאמר: "ויברך אותם א-להים לאמר: פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ " בראשית א', כב , ואילו כאשר נברא האדם, נאמר שם, כח : "ויברך אותם א-להים ויאמר להם א-להים: פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה וכו'"
אל אדון על כל המעשים / צילה אשחר
כמו כן, השמש והירח נבראו למשול ביום ובלילה: "כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל" גם לקב"ה ישנה תכונת השליטה: "אל אדון על כל המעשים"
מילים לשיר אל אדון על כל המעשים
מסתבר , כי על ידי הזריעה נקבעת בעלות חדשה על הקרקע, כי בהיות הקרקע הפקר היה האיש פטור מן המעשר
הסברה נותנת שכל אירוע, אפילו בתחום היחסים שבין הקב"ה וכנסת ישראל , מהווה מקור להלכה בפיוט שלפנינו מופיע שבח לקב"ה בשמים ובארץ
מוטיבים בפיוט שלפנינו מופיעים מספר מוטיבים המדגישים את גדולת האל ואת הקשרים המיוחדים של בני האדם עם האלוקים קריאת שמע ישראל היא מצווה מהתורה

אל אדון על כל המעשים / צילה אשחר

יש לנו בתורה, בייחוד בספר דברים, תיאורים מלבבים בדבר ארץ-ישראל.

7
אדון על כל / רחל ארז
נראים הדברים שהקטרוג הזה העסיק גם את ר' יצחק
בראשית
אור פיזי - שהוא אור הבריאה
אל אדון על כל המעשים
הברכה השנייה שלפני קריאת שמע עוסקת בבחירת עם ישראל ובחוקים שנתנו לו ע"י הקב"ה לעסוק בהם באהבה ללמוד אותם ולקיימם
המאורות מביאים בצורה עקיפה תפארת וכבוד לקב"ה, באמצעות המאורות אנשים נזכרים בקב"ה בשמחה: "פאר וכבוד נותנים לשמו צהלה ורינה לזכר מלכותו" בבית השלישי מתקיימת האצה של פעילות
וכך הוא הדבר אצל משה רבנו לפי שני הפירושים, לאלוקים ישנה עוצמה פיזית מוסרית וערכית

אל אדון על כל המעשים

זוהי בעלותו של הטורח ועל כן הוא חייב במעשר, ואילו הזורע שדה השייך למישהו אחר - פטור מן המעשר מכיון שיש שם בעלות אחרת.

13
אל אדון
בבית הראשון מובאת סיטואציה סטאטית הנבנית על הצגת תכונות של האל, האל שהוא אדון מבורך העטוף בדעת ותבונה
מילים לשיר אל אדון על כל המעשים
בתחילת הפיוט ניצב האל מול הבריאה כולה
אל אדון על כל המעשים / צילה אשחר