אוטיזם קל. אוטיזם

אף על פי שהביטוי "אוטיזם בתפקוד גבוה" אינו מוגדר היטב ועל אף שהוא סובייקטיבי, פעמים רבות אין מנוס משימוש בו מעריכים ששכיחות האוטיזם אצל בנים גדולה משכיחות האוטיזם אצל בנות פי ארבעה
ייתכן שהצורך של אנשי הספקטרום האוטיסטי לדבוק במוכר מפריע להם להכיר מאכלים חדשים נמצא שהם נוטים לזכור נוסחאות מתמטיות טוב, אבל מתקשים להבין את מהותם

כיצד לזהות סימנים מוקדמים לאוטיזם קל

CDC בארצות הברית , ו של הסיקו כי אין כל ראיה לקשר בין לאוטיזם.

19
כיצד לזהות סימנים מוקדמים לאוטיזם קל
כיום משתמשים בו לעיתים רחוקות לטיפול בלוקים באוטיזם
אוטיזם בתפקוד גבוה
בפרט, יכולות השפה של האוטיסטים נדמות כמילוליות ביותר; אנשים רגילים משייכים לעיתים, בטעות, "משמעויות" נסתרות לדבריהם של אוטיסטים, או שהם מצפים מאוטיסטים להבין משמעויות מרומזות בדיבורם-הם
סימנים להפרעה על הרצף האוטיסטי אצל ילדים גדולים ובני נוער
הסיוע כולל, בין היתר: פיתוח מרכזי אבחון ברמה ארצית, תוכנית מיוחדת לקידום ילדים שנמצאים בשילוב אישי בגנים רגילים, הוספת מיטות אשפוז, תוספת קייטנות עירוניות לילדים המשולבים במסגרות רגילות, תוספת קייטנות ייעודיות לילדים נוספים, תוספת נופשונים לילדים נוספים, קלט חירום לילדים, תוספת שעות סמך, הרחבת שירותי ייעוץ והנחיה במרכז למשפחה, הרחבת שירותי טיפול על ידי בקהילה
אבל יש הרבה אנשים בכל הגילאים שאמרו להם מישהו רופא, מטפל או חבר טוב-דעת שיש להם אוטיזם קל במהלך השנים האחרונות, מדענים זיהו מספר שינויים נדירים בגנטיקה של האדם המקושרים לספקטרום האוטיסטי
אין להתעלם מן החסרונות במעבר החוץ ביתי: חוסר יכולתם של ההורים לפקח באופן ישיר על ילדם, מסגרות בהן יש בעיות כוח אדם והכשרה מספקת לטיפול בחוסים, ופרידה רגשית מהקשר העמוק והטבעי בין הילד למשפחתו בתסכולם, חלקם מטיחים את ראשם, מושכים בשערותיהם, או נושכים את זרועותיהם

אוטיזם בתפקוד גבוה

בנוסף, במסגרת הטיפול משתמשים בטכניקה שנקראת "Errorless Learning", במסגרתה המטפל ימשיך לחזור על התנהגות מסוימת ולא יפסיק עד שהאוטיסט יחקה אותה.

25
סימנים מוקדמים לאוטיזם
הספר מתאר את עבודתם כפורצת דרך שהביאה את בנם לצאת מן האוטיזם
האם אתה או ילדך סובלים מאוטיזם קל?
סיכון החזרה במשפחה שבה ילד אחד עם אוטיזם הוא כ-5% בכל היריון
אוטיזם בתפקוד גבוה
על פי , השכיחות של אוטיזם בעולם מוערכת ב—1 ל-160